Aldersklasser

At sætte de unge skytter i de rigtige aldersklasser kan være lidt af en udfordring. 

Følgende skema fra forbundets lovkompleks er en god hjælp:

KlasserAlder
Micro:op til og med 11 år
Mini:12 til 13 år
Aspirant:14 til 15 år
Kadet:16 til 17 år
Junior:18 til 20 år
Senior:21 til 49 år
Masters:50 år og derover.

 

Overgangstidspunkt:

Oprykning til næste klasse sker pr. 1. januar i det år man fylder ovenstående. Fylder man f. eks. 14 år den 31. december, rykker skytten op i "Aspirant" allerede fra årets begyndelse.

 

Men hvad skal jeg så skrive på min skydeseddel?

Følgende tabel har også sin baggrund i forbundets lovkomplekset.

Køn:Aldersklasse:Bueklasse:
Herre - HMicro - McCompound - C
Dame - DMini - MnRecurve - R
 Aspirant - ABarbue - B
 Kadet - KLangbue - L
 Junior - JBuejæger - BJ
 Senior - S 
 Masters - M 

 

Tabellen læses fra venstre mod højre:

 

Eksempler:

En pige, der er junior skytte og skyder med recurve bue, bliver til:

Dame Junior Recurve eller DJR

 

En dreng, der er mini og skyder langbue, bliver til:

Herre MinLangbue eller HMnL.